پرۆگرامی پەروەردەی منداڵ

Categories: Koshsh

About Course

وانەکان

بەشی١: دەروونزانی گەشە

 • وانەی یەکەم
  30:34
 • وانەی دووهەم
  12:59
 • وانەی سێهەم
  7:10
 • وانەی چوارەم
  20:07
 • وانەی پێنجەم
  12:29

بەشی٢: قۆناغی دووگیانی

 • وانەی یەکەم
  17:05
 • وانەی دووهەم
  24:35
 • وانەی سێیەم
  5:30
 • وانەی چوارەم
  13:21

بەشی٣: قۆناغی لەدایکبوون بۆ ٢ساڵ

 • وانەی یەکەم
  14:44
 • وانەی دووهەم
  10:46
 • وانەی سێیەم
  11:14
 • وانەی چوارەم
  6:48
 • وانەی پێنجەم
  11:33
 • وانەی شەشەم
  11:15

بەشی چوار /قۆناغی ٢ بۆ ٦ ساڵی

 • وانەی یەکەم
  18:31
 • وانەی دووەم
  6:19
 • وانەی سێیەم
  8:50
 • وانەی چوارەم
  26:13
 • وانەی پێنجەم
  16:45
 • وانەی شەشەم
  10:16
 • وانەی حەوتەم
  15:52
 • وانەی هەشتەم
  15:09
 • وانەی نۆیەم
  16:31
 • وانەی دەیەم
  3:27

بەشی٥: قۆناغی ٦ساڵی بۆ ٩ساڵی

 • وانەی یەکەم
  6:07
 • وانەی دووەم
  3:56
 • وانەی سێیەم
  6:31
 • وانەی چوارەم
  6:30
 • وانەی پێنجەم
  3:17
 • وانەی شەشەم
  6:00
 • وانەی حەوتەم
  5:01
 • وانەی هەشتەم
  2:12

بەشی٧: قۆناغی هەرزەکاری

 • وانەی یەکەم
  14:43
 • وانەی دووەم
  8:15
 • وانەی سێیەم
  7:17
 • وانەی چوارەم
  10:03
 • وانەی پێنجەم
  21:53
 • وانەی شەشەم
  11:00
 • وانەی حەوتەم
  7:29
 • وانەی هەشتەم
  18:20
 • وانەی نۆییەم -أ
  20:44
 • وانەی نۆییەم-ب
  16:56
 • وانەی دەیەم
  27:50

بەشی٨: پەروەردەی منداڵ لە قوتابخانە

 • وانەی یەکەم
  13:55
 • وانەی دووەم
  22:59
 • وانەی سێیەم
  6:26
 • وانەی چوارەم
  9:56

١

بەشی ٩: پەروەردەی سێکسی

 • وانەی یەکەم
  9:17
 • وانەی دووەم
  4:50
 • وانەی سێیەم
  12:35
 • وانەی چوارەم
  6:35
 • وانەی پێنجەم
  14:20
 • وانەی شەشەم
  19:29
 • وانەی ‌حەوتەم
  16:05
 • وانەی هەشتەم
  7:43

بەشی ١٠: زیرەکی جۆراوجۆر

 • وانەی یەکەم
  15:02
 • وانەی دووەم
  20:45
 • وانەی سێیەم
  15:01
 • وانەی چوارەم
  7:12

بەشی١١: ئارامی دەروون

 • وانەی یەکەم
  7:23
 • وانەی دووەم
  6:40
 • وانەی سێیەم
  8:20
 • وانەی چوارەم
  5:56
 • وانەی پێنجەم
  5:21
 • وانەی شەشەم
  13:05
 • وانەی حەوتەم
  12:31
 • وانەی هەشتەم
  5:33
 • وانەی نۆیەم
  5:53
 • وانەی دەیەم
  15:00
 • وانەی یانزەهەم
  11:07